Date cu caracter personal

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si in concordanta cu (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) , Evo Style are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine.

1. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este GLOBAL CODE SRL, având sediul în Strada Arva 19, Camera 1, Valea Calugareasca, Jud. Prahova, Romania.

2. DE UNDE OBTINEM DATELE Prin completarea datelor tale in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declari ca accepti neconditionat ca datele tale personale sa fie incluse in baza de date a Evo Style,  si iti dai acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Evo Style si colaboratori (ex. companii de posta si curierat, agentii de publicitate si marketing, procesatori de plati online, etc.) pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Evo Style si colaboratori de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

3.SCOPUL PRELUCRARII Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor si clientilor privind situatia contului lor de pe Evo Style
 • Informarea utilizatorilor si clientilor privind evolutia si starea comenzilor, expedierea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
 • furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale/servicii;
 • pentru a putea raspunde la intrebari si solicitari;
 • în vederea incheierii unui contract;
 • pentru activitati de marketing, insa numai in situatia in care am primit consimtamantul anterior;
 • pentru îmbunătățirea serviciilor oferite

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru procesarea și executarea unei comenzi la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/ factura  la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră);
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
  • A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
  • Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

5. ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: [email protected]Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

6. INFORMATIILE PE CARE LE COLECTAM Evostyle.ro colecteaza datele personale in doua modalitati importante:

 1. Informatie furnizata direct de tine, prin intermediul formularelor evostyle.ro (spre exemplu, ca urmare a solicitarii unui serviciu evostyle.ro, efectuarii unei comenzi, abonarii la newsletterele evostyle.ro).
 2. Informatii pe care le obtinem atunci cand ne folosesti serviciile (spre exemplu, prelucram istoricul interactiunilor tale cu newsletterele noastre pentru a putea intelege si limita newsletterele la cele care te intereseaza).

7. Cui furnizam datele si in ce scopuri Datele dumneavoastra sunt transmise catre terti in vederea indeplinirii obiectivelor mentionate la punctul 2. Terti carora le furnizam datele colectate

1. Firmelor de curierat in vederea efectuarii livrarii. Datele furnizate sunt urmatoarele:

a. nume si prenume

b. numar de telefon

c. adresa de livrare

2. Activitati de email marketing si colectare de adrese de email prin intermediul platformelor de marketing. Datele furnizate sunt urmatoarele:

a.Nume si prenume

b. Adresa de email

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Pentru mai multe informatii privind drepturile de care bneficiezi poti consulta Regulamentul UE 679/2016, accesand www.dataprotection.ro

Sus
Evo Style